Registrace třetí osoby - fyzická osoba

dle § 16e odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, v platném znění.
 
Osoby, které  chtějí ve volební kampani bez vědomí kandidující strany či hnutí nebo jejich kandidáta tento subjekt podpořit (nebo naopak agitovat v jejich neprospěch), mají povinnost registrovat se jako tak zvaná třetí osoba u úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

Registrovaná třetí osoba - fyzická osoba                     František Třeštik                                 Evidenční číslo:  2-PS-2017-0027

linka zelena

Zveřejnění volebního účtu  registrované třetí osoby o financování kampaně  

dle § 16e odst. 6 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, v platném znění.

 Transparentní účet  2401305648/ 2010                          Pohyby na transparentním účtu

linka zelena

Přijaté účtenky doklady - platba v hotovosti
Objednávka výlepu plakátů A1          Příjemce: Rengl s.r.o.  IČ:25420160           Daňový doklad č. 298/75736             Celkem: 1 150,00 Kč

Platba Faktury

Platba Faktura                                              Plakát A1, Litografie                                                Daňový doklad č.: 172324                         Celkem    5 596,25 Kč                                 

 

linka zelena

Přehled nepeněžních plnění ocenitelných v penězích